Välkommen till Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö där korsningar mellan kulturella, sociala och biologiska perspektiv på kön/genus har blivit ett kännetecken. År 2006 utnämnde Vetenskapsrådet oss till ett Centre of Gender Excellence.

På gång


Seminarieprogram för våren 2015! 

Genuslunch

Torsdag 19e februari
Annica Gullberg, FD i genetik vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Män är djur? Om djur/människa-relationen och genusforskning.

Torsdagsseminarium

Torsdag 19e mars
Elin Engström, doktorand i kulturstudier vid Stockholms universitet.
Heroes, hierarchies, and the man who wasn’t there – Contemporary constructions of past masculinities in the Eketorp research project.