Centrum för genusvetenskap

Information för journalister

Kontakta Julia Benjaminson om du vill få tag på forskare med särskild kompetens, eller kontakta forskaren själv via kontaktuppgifterna i personallistan.

Här följer ett urval av Centrums samlade kompetenser och specialområden:

Kropp och kroppslighet Kulturstudier
Utbildning och feministisk pedagogik Feministiska litteraturstudier
Feministiska postkoloniala studier Genus och djurstudier
Genus och jämställdhetsforskning Genus, hälsa och medicin
Genus och fysik Intersektionalitet
Maskulinitetsstudier Organisation/Arbetsliv/Ledning
Queerforskning Familjestudier
Teknovetenskap, genus och urfolkligt Feministisk genetik
Genus och miljö Idrottsforskning


Forskning