Välkommen till Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö där korsningar mellan kulturella, sociala och biologiska perspektiv på kön/genus har blivit ett kännetecken. År 2006 utnämnde Vetenskapsrådet oss till ett Centre of Gender Excellence.

På gång

Seminarieprogram för våren 2015!

Genuslunch

Torsdag 9e april
Jenny Ingemarsdotter, FD i idé- och lärdomshistoria vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Maskulin, modern eller bara ett movie-fan? Om kvinnlig crossdressing och genusdebatt i 1920-talets Sverige.

Torsdagsseminarium

Torsdag 16e april
Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.
An orientation towards consensus: Situating the somatechnics of intersex.