Välkommen till Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö där korsningar mellan kulturella, sociala och biologiska perspektiv på kön/genus har blivit ett kännetecken. År 2006 utnämnde Vetenskapsrådet oss till ett Centre of Gender Excellence.

På gång

För dig som är antagen till kurs eller program vid Centrum för genusvetenskap:
Webregistrering för antagna utan villkor till Genusvetenskap A och B är öppen 2015-08-07 - 2015-08-23. Vi börjar kalla reserver i mån av plats från och med den 24e augusti.
Kontaktinformation: Anne-Marie Benson Telefon: 018-417 2277.

Information om hur du registrerar dig.

___________________________________

Seminarieprogrammet för hösten 2015 finns nu tillgängligt.

Publikationer

Bromance och riskpareringsstrategier

Beställ boken:
Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring

Submit a book idea/book chapter to our book series