Undergraduate level

Please note that all of our undergraduate courses are in Swedish and that we do not offer any of our undergraduate courses in English.


Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Information om kurserna och när de ges hittar du genom att nedanför klicka på respektive kurs. Schema och litteraturlista är tillgängliga för registrerade studenter på Studentportalen, andra är välkomna att kontakta kursadministratör eller studierektor.

Genusvetenskap A
Genusvetenskap A består av fyra delkurser. Delkurserna är: Genusvetenskapens grunder (7,5 hp), Sexualiteter och kroppar (7,5 hp), Arbete, familj och politik (7,5 hp) samt Kulturella representationer (7,5 hp). Kurssida för Genusvetenskap A

Genusvetenskap B
När du har avslutat genusvetenskap A är du behörig att söka genusvetenskap B. Genusvetenskap B består av fyra delkurser: Genusteoretisk fördjupning (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Genusvetenskapliga metoder (7,5 hp) och Uppsats (7,5 hp). Kurssida för Genusvetenskap B

Genusvetenskap C
Genusvetenskap C består av tre delkurser: Genusvetenskapliga texter (7,5 hp), Genusvetenskaplig metodologi (7,5 hp) samt Självständigt arbete på kandidatnivå (15 hp). Kurssida för Genusvetenskap CDu som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap (180hp) eller Liberal Arts-programmet (180 hp). Inom ramen för båda programmen finns det möjlighet att välja olika huvudämnen inom humanioraområdet, där genusvetenskap är ett av de möjliga ämnen.

Illustration: Liv Strömquist