Centre for Gender Research

Torsdagseminarium: Political ideology, deliberative democracy and discourse formation: Bahraini women’s empowerment in the new millennium.

  • Date: 3/22/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården.
  • Lecturer: Chitra Sinha, gästforskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
  • Website
  • Organiser: Centrum för genustevenskap
  • Contact person: Cecilia Rodhén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.