Centrum för genusvetenskap

Forskning

Forskningen som bedrivs på Centrum är tvärvetenskaplig och forskarnas kompetenser täcker discipliner inom såväl humaniora som samhällsvetenskap, medicin samt natur- och teknikvetenskap.

Excellensprogrammet GenNa

År 2006 fick Centrum för genusvetenskap tillsammans med Genuscentrum vid Umeå och Linköpings universitet dela på 60 miljoner kronor för att under en femårsperiod stärka vår genusforskning samt bli internationellt etablerade.

Det internationella forskningsprogrammet ’’GenNa: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters’’ leddes av professor Margaretha Fahlgren och koordinerades först av docent Tora Holmberg och sedan av FD Anita Hussénius. Excellensprogrammet pågick fram till 2012, men många av de starka forskningsgrupper, intressanta projekt och internationella samarbeten som kom till under GenNa-tiden lever vidare vid Centrum för genusvetenskap.