Centrum för genusvetenskap

Torsdagsseminarium

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.

Mer information och schema.

Genusluncher

Sedan hösten 2013 anordnar vi tillsammans med Folkuniversitetet den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Vi samarbetar även tillsammans med Uppsala stadsteater. Under tre tisdagar ger forskare från Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen - samtidigt som gästerna intar lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Ordinarie pris 90 kr / 75 kr för studenter - inkluderar en enkel vegetarisk lunch, kaffe/te och kaka. Biljetter kan köpas på www.uppsalastadsteater.se, på telefon: 018 -14 62 00 eller i biljettkassan (Kungsgatan 53, Uppsala).

Mer information och schema.