Öppna föreläsningar och evenemang

Innehåll:

Centrum för genusvetenskap anordnar flera olika typer av föreläsningar och evenemang som är öppna för allmänheten. Läs mer om höstens program här. 


Torsdagsseminarium

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap; män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Se höstens program


Queerseminarium

Centrum för genusvetenskap anordnar även öppna queerseminarier för den som är interesserad. Seminarierna hålls vanligtvis på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, kl. 18.00 - 20.00. Se aktuellt program för mer infomation.

Queerseminarierna är en mötesplats för alla som är interesserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

Se höstens program


Feministisk stadsvandring

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv och anordnar därför feministiska stadsvandringar.

Syftet med den feministiska stadsvandringen är att lyfta fram feministiska förkämpar som har levt och verkat i vår stad, samt visa upp platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen.

Tack till Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet som gjort den feministiska stadsvandringen möjlig.

Läs mer om de feministiska stadsvandringarna här