Centrum för genusvetenskap

Education and Science Research Group

Vid Centrum för genusvetenskap bedrivs nyskapande tvär- och genusvetenskaplig forskning inom forskningsgruppen EduS (Education and Science). Huvudfokus är projekt som tar sikte på att undersöka och utveckla olika pedagogiska rum, lärar-, elev- och studentidentiteter, samt lärande- och undervisningsstrategier, inte minst i högre utbildning och inom naturvetenskaplig undervisning. Vidare berör forskningen frågor om hur kunskapssyn, språk, pedagogiska praktiker liksom självvärde är relaterade till genus- och dominansrelationer inom olika utbildningsinstitutioner.

Foto: Marcus Marcetic

Medlemmar:
Forskarna som ingår i EduS är Kristina Andersson, Martha Blomqvist, Anna Danielsson, Susanne Engström, Annica Gullberg, Cathrine Hasse, Anita Hussénius, Maja Elmgren, Carolyn Jackson, Anders Johansson, Johanna Larsson, Anne-Sofie Nyström, Minna Salminen-Karlsson, Kate Scantlebury och Cecilia Rodéhn.

Pågående projekt och aktiviteter
För närvarande bedrivs två större forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet inom gruppen, tre doktorandprojekt och ett högskolepedagogiskt projekt. För mer information om projekten klicka på länkarna nedan: