Maskulinitesseminariet

Maskulinitetsseminariet på Centrum för genusvetenskap är mer av ett rörligt sammanhang än en fast forskargrupp. Seminariet är förhållandevis informellt och möts en gång per månad och diskuterar texter med maskulinitetsteoretisk utgångspunkt och syftar till att tillhandahålla en rörlig arena för maskulinitetsforskare både vid Centrum och Uppsala universitet i övrigt. Representerade institutioner och fält är för närvarande  bland annat arkeologi,  juridik, litteraturvetenskap, företagsekonomi, teologi, etnologi, sociologi, hushållsvetenskap och förstås genusvetenskap.

Maskulinitetsseminariet brukar hållas en gång per månad oftast onsdagar kl 15.15 - 17.00. Seminariet är öppet för alla intresserade. För vidare information kontakta Anneli Häyrén.