Centrum för genusvetenskap

Forskningsprojekt vid Centrum

I häftet nedan samt i listan till höger kan du läsa om Centrums alla pågående forskningsprojekt.

Projekt

Becoming Human: Gender Theory and Animals in a More-than-Human World

Changing Animal Bodies: Breeding Responses to Environmental, Economic and Social Pressures

Clitoris reconstructive surgery after female genital cutting

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier

Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA)

Dygder för frigivna – en fråga om maskulinitet?

Gender and the Rhetoric of Family Law Reforms in India

Gender perspectives on family planning and preconception health

Intersectional Perspectives on Pedagogical Documentation

Intimate partner violence and help-seeking behavior in queer communities

Konst och natur. De tidiga tyska romantikerna.Schelling och Adorno

Kroppsnära tjänster och intimt arbete i turismens Thailand

Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

Men’s friendships in contemporary Sweden

Moms on the Run: Mothers Who Leave Their Families in Twenty-First Century Swedish Literature

On Not Owning a Story

Queer(y)ing Kinship in the Baltic region

Queer and Transgender Kinship and Family: An Ethics of Reproduction with ARTs

Sexprat på nätet. Hur heterosexuella män diskuterar sexuella problem på diskussionsforum

Staging the successful student in higher education

Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi: Antaganden och handlingar, visioner och beslut

The gender binary city

Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande

Towards an Inclusive Common European Framework for Assisted Reproductive Technologies (ART): Queer & Transgender Reproduction in the Age of ART

Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv

Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige

Vem kan bli fysiker? Diskurs, kultur och identitet i fysikutbildning