Torsdagsseminarium: Crafting womanhood: Sámi production of non-Sámi female material signifiers in 19th century Dalarna

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården
  • Föreläsare: Karin Eriksson, doktorand vid University of Washington
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Rohdén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.