Centrum för genusvetenskap

Torsdagseminarium: Political ideology, deliberative democracy and discourse formation: Bahraini women’s empowerment in the new millennium.

  • Datum: 2018-03-22 kl 13:15 15:00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården.
  • Föreläsare: Chitra Sinha, gästforskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genustevenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Rodhén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.