Kof17

2016-12-12

Vid Uppsala universitet pågår en utvärdering, KoF17 (Kvalitet och förnyelse 2017) av forskningsmiljöerna. Som ett led i denna har forskare på alla universitetets arbetsplatser besvarat en enkät.

Resultaten för de olika enheterna har nyligen sammanställts och i dokumentet, Uppsala University Research Environment Survey. Figures including all evaluation units, redovisas svaren på 13 utvalda frågor. Avsikten är inte att jämföra de olika arbetsplatserna, mer att visa på deras relativa styrkor och svagheter.  Ett tydligt mönster är dock synligt: Centrum för genusvetenskap placerar sig långt över genomsnittet i de allra flesta avseenden. För fem aspekter av forskningsmiljön får Centrum  t.o.m. högst omdömen av alla enheter. Den enda fråga där svarsmönstret avviker är frågan om huruvida finansieringen möjliggör ett långsiktigt perspektiv på forskningen.  Här placerar sig Centrum långt under genomsnittet. 

Anita Hussénius, Centrums föreståndare, kommenterar:
Resultatet är förstås väldigt roligt för oss. Det visar att majoriteten av våra forskare verkligen uppskattar forskningsmiljön. Särskilt glad är jag över de positiva omdömena om seminariekulturen. Den bedöms stimulera till ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och karaktäriseras som öppen och tillåtande.

Nyheter