lambda nordica event

2017-04-13

Since 2016 har tidskriften lambda nordica sin akademiska hemvist på Centrum för Genusvetenskap. Det här vill vi fira med en öppen föreläsning. Den 9 maj kommer Jack Halberstam professor vid Columbia University och pratar under titeln Zombie Humanism At The End of the World.

9 maj klockan 16.15 - 18.00 i Geijersalen, Engelska parken.

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till lesbiska/homo/bi/trans och queerstudier. Den är Nordens äldsta och enda vetenskapliga tidskrift specifikt inriktad på LHBTQ-forskning. Tidskriften har sedan 1989 varit en livaktig och viktig del av framväxten av det svenska LHBTQ-forskningsfältet; en del som dels har förlänat den sociala rörelsen på detta område akademisk tyngd, dels satt den i relation till ett växande kunskapsfält inom en nordisk såväl som internationell kontext.

Chefredaktörer är Docent Jenny Björklund och Docent Ulrika Dahl, som också är ansvarig utgiverska och recensionsredaktör är Docent Ann-Sofie Lönngren.

Nyheter