TGV har flyttat till Centrum

2017-06-09

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, är Nordens största referee-granskade tidskrift för tvärvetenskaplig forskning inom genusvetenskap. Tidskriften är under fyra år knyten till ett universitet i Sverige. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttade TGV till Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

TGV:s nya redaktörer är etnologen Karin S. Lindelöf och socialantropologen Renita Sörensdotter. Båda är forskare och lektorer vid Centrum. Det första numret blir ett öppet nummer där redaktörerna hoppas på att få en bredd av vetenskapliga artiklar, recensioner, debatt och frispel från hela det genusvetenskapliga fältet. Abstracts är redan insamlade och det första numret kommer att publiceras under våren 2018.

Nyheter