Grattis Klara till KWB stipendiet!

2017-06-29

Stort grattis till Klara Goedecke, doktorand vid Centrum för genusvetenskap, som har blivit tilldelad årets Karin Westman Bergs stipendium!

Så här skriver Karin Westman Bergs stipendiefond:
Karin Westman Bergs stipendiefond delar årligen ut ett pris och ett stipendium till kvinnliga forskare vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Utmärkelserna går till forskare som gjort en förtjänstfull forskningsinsats i Karin Westman Bergs anda.

2017 års stipendium till en ung doktorand med genusperspektiv i sin forskning tilldelas Klara Goedecke vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Fondstyrelsens motivering lyder:

”Klara Goedecke tilldelas Karin Westman Bergs stipendium för sin forskning om manlig vänskap i det samtida Sverige. Genom sin forskning arbetar hon i Karin Westman Bergs anda med att utmana manlighet och de dynamiker och privilegier som manliga relationer kan leda till. Utifrån mäns uttalanden om vänskap analyserar hon, utifrån ett feministiskt perspektiv, inte bara hur dessa män skapar olika former av vänskap men också hur dessa vänskapspositioner förändras och antar nya maktpositioner. Forskningen är också viktig eftersom män generellt har färre vänner än kvinnor, och deras vänskaper tenderar att vara mindre öppna och emotionella än kvinnors, vilket kan leda till en känslomässig isolering som påverkar deras hälsa och livskvalitet.

Goedecke utgår från individuella intervjuer och parintervjuer med 20 svenska män ur medelklassen. Avhandlingen är den första i sitt slag i Sverige, där både vänskap i stort och mäns vänskapsrelationer är underbeforskade, inte minst inom genusvetenskapen. Den bidrar både metodologiskt och teoretiskt till vänskapsforskningsfältet genom den ovanliga kombinationen av individuella intervjuer och parintervjuer och genom användningen av genusvetenskapliga teorier.

Goedecke är därtill en omtyckt lärare på grundutbildningen och en generös forskarkollega som engagerar sig för folkbildning och samverkan med det omgivande samhället.”

Stipendiet är på 30 000 kr. Priset är finansierat av Fredrika Bremer-förbundet.

Karin Westman Berg (1914–1997) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ledde projekt om kvinnors litteraturhistoria och kvinnliga författare samt seminarier om genus. ”Könsrollsseminariet” som var verksamt i slutet av 1960-talet samlade författare och forskare som också grundade den feministiska organisationen Grupp 8. Karin Westman Berg var dessutom mångårigt aktiv i Fredrika Bremer-förbundet. Hon var en pionjär för kvinnliga akademiker och representerar idag ett kollektivt intresse för forskande kvinnors möjligheter vid Uppsala universitet.

Läs mer om Föreningen för Kvinnliga forskare i Uppsala och Karin Westman Bergs stipendiefond.

Läs mer om Klaras forskning.