Anneli Häyrén föreläser om #metoo

2017-11-20

Med anledning av den uppmärksammade sociala medierkampanjen #MeToo bjuder Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet in medarbetare och studenter till en föreläsning om sexuella övergrepp och trakasserier i akademin med Anneli Häyrén. Föreläsningen tar upp förekomsten av sexuella övergrepp och andra maktuttryck i den akademiska miljön. Åhörare får också information om Uppsala universitets riktlinjer och rutiner vid hantering av övergrepp och trakasserier.

Föreläsningen är öppen och kostnadsfri för alla anställda och studenter vid Uppsala universitet. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs för att vara säker på att få plats! Anmäl dig till likavillkor@uadm.uu.se senast den 28 november.