Från kulturantropologi till doktorand i genusvetenskap

2017-12-10

Att doktorera har länge varit en dröm för Elina Nilsson, som i april antogs till forskarutbildningen vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Att det skulle bli en forskarutbildning i just genusvetenskap har inte alltid varit en självklarhet.

’’Jag hade läst en kandidat i kulturantropologi och var egentligen redo att gå vidare med min master, men hade under en tid haft tankar på att läsa en termin genusvetenskap som komplement. Jag sökte därför Genusvetenskap A här på Centrum och tyckte det var så otroligt intressant och lärorikt. Jag lärde mig väldigt mycket, kände mig välkommen på Centrum och utvecklades mycket, inte bara inom ämnet utan också inom skrivande. Jag funderade inte så mycket på resten, det kändes bara som en självklarhet att jag skulle fortsätta.”

Att snöa in sig på ett område…
Vad som var planerat att bli en termin genusvetenskap blev istället sju terminer, och under dessa terminer kom Elina att intressera sig för ett visst forskningsområde lite extra. Under Genusvetenskap B skrev Elina en PM om surrogatmödraskap, och när det sedan var dags för C-uppsats fortsatte hon i samma spår med att utforska debatten kring surrogatmödraskap i Sverige. Masteruppsatsen fortsatte även den i samma spår, men den här gången handlade det om kommersiellt surrogatmödraskap i Thailand. Inom ramen för en Minor Field Study (MFS) reste Elina sommaren 2014 till Thailand för att intervjua thailändska kvinnor som agerade surrogatmödrar för internationella klienter.

’’Det var väl egentligen under det fältarbetet som jag började reflektera mer och mer kring det intima arbete som många thailändska kvinnor söker sig till för att kunna försörja barn och familj. Exempel på detta kan vara surrogatmödraskap, men även att arbeta med massage eller i barer i turistområden eller som nannies. Dessa arbeten innefattar ofta arbete på eller med andras och sina egna kroppar och utgör sysslor som traditionellt utförts obetalt i hemmet. Detta kan inte sällan verka stigmatiserande och flera uppsättningar av ojämlikheter - kön, etnicitet, klass och nationalitet - står på spel när vissa grupper kanaliseras in i detta arbete, medan andra grupper åtnjuter dessa tjänster. Samtidigt är mycket av den thailändska turismnäringen beroende av det emotionella och kroppsliga arbete som dessa kvinnor utför och som lockar resenärer från hela världen, samt skapar mobilitet till, från och inom landet.”

Doktorandprojektet…
’’Syftet med doktorandprojektet Bodily services and entangled encounters: Intimate, embodied and ambiguous labour in Thai tourism är att ur ett postkolonialt, intersektionellt och fenomenologiskt perspektiv utforska upplevelserna och erfarenheten av intimt arbete och kroppsnära tjänster hos thailändska kvinnor verksamma inom den thailändska turismnäringen. Jag vill med projektet undersöka den levda erfarenheten hos de vars arbete inbegriper intimitet, kroppslighet och emotioner och där kopplingen mellan det globala och det intima blir påfallande.’’

Vilka områden skulle du vilja titta på i avhandlingen?
’’Det finns väldigt många olika sektorer av intimt arbete, men jag planerar att intervjua kvinnor som arbetar som ’bar girls’ och nannies, samt kvinnor som agerat surrogatmödrar. I vanliga fall skulle dessa yrkeskategorier inte ses som direkt besläktade, men på grund av deras intima karaktärer och gemensamma beröringspunkter vad gäller migration, nära relationer/familjeliv, sexualitet och reproduktion utgör de användbara områden för att analysera samspelet mellan olika maktfaktorer och positioner.”

Resultaten från projektet förväntas …
När doktorandtiden är över hoppas Elina att hennes avhandling ska utgöra ett bidrag till den växande forskningen om intimt arbete och surrogatmödraskap, men även inom fältet för turismforskning där aspekten av intimt arbete fortfarande är relativt underforskad.

’’Så här i ett tidigt skede av projektet, innan jag ens utfört mitt fältarbete eller gjort intervjuer, är det såklart svårt att säga något om resultatet, men min förhoppning är också att projektet kan utgöra ett inlägga i debatten om surrogatmödraskap samt vara informerande i frågor om turismarbetares arbetsförhållanden, särskilt med tanke på Sveriges speciella relation till Thailand som semesterparadis.”

Den nya tjänsten…
Att få ägna sig åt ett projekt under hela fyra år, att fördjupa sig i ett spännande ämne, och göra fältarbete, intervjuer och samarbeta med andra forskare i samma fält är några av de saker som Elina ser framemot under sin doktorandtid.

’’Sen ser jag även fram emot alla övriga moment som också tillhör forskarutbildningen, såsom att läsa kurser och få vistas i en inspirerande miljö med kunniga kollegor som också håller på med spännande projekt och lära mig av dem. Jag är även anställd som administratör inom programmet Nordic Centre of Excellence on Women in Technology (NordWit), vilket också är något som ska bli spännande att vara delaktig i.’’

Handledare:
Huvudhandledare är Helena Wahlström Henriksson och biträdande handledare är Jenny Björklund och Anneli Häyrén.