Öppna föreläsningar och event

Innehåll:

Centrum för genusvetenskap anordnar flera olika typer av föreläsningar och event som är öppna för allmänheten. På denna sida kan du läsa mer om vad som händer på Centrum under terminen. 


Torsdagsseminarium

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap; män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Torsdagsseminarium - program VT19
31 Januari
 
Localising the Global – Resolution 1325 as a Tool for Promoting Women’s Rights and Gender Equality in Rwanda
Diana Højlund Madsen, Senior Gender Researcher, Nordic Africa Institute (NAI)

14 Februari 
In Search of Black Women’s Sexuality in Contemporary South Africa
Memory Mphaphuli, Visiting PhD Student from Ghent University

28 Februari 
A Constant Torment: Tracing the Discursive Contours of the Aging Prostate
Ericka Johnsson, Professor of Gender and Society at Linköping University

14 Mars 
Emotions and Networks – In Men’s Accounts of Feminism and Violence
Kalle Berggren, Researcher at the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

28 Mars 
"Changing the World - One Baby at a Time": Reproductive Technologies and Feminism in Contemporary North American Culture
Jenny Bonnevier, Senior Lecturer at Örebro University

11 April
Endo Time: Endometriosis, Temporality and Recognition
Ina Hallström, PhD student at Stockholm University

2 Maj 
From Twitter to Riksdagen: The Swedish #MeToo Movement and Rape Legislation
Caitlin Carroll, Visiting PhD Student from University of Texas at Austin

16 Maj  
Three Dead Horses in 19th Century Iceland: An examination of the visible and invisible in realist animal fiction
Gunnar Theodór Eggertsson, Visiting Researcher from the Faculty of Icelandic and Comparative Cultural Studies within the School of Humanities at The University of Iceland 
 

Queerseminarium

Centrum för genusvetenskap anordnar även öppna queerseminarier för den som är interesserad. Seminarierna hålls vanligtvis på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, kl. 18.00 - 20.00. Se aktuellt program för mer infomation.

Queerseminarierna är en mötesplats för alla som är interesserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

Queerseminarium - program VT19
25 Mars
 
Kritiska genus- och sexualitetsperspektiv på kulturarv i tider av ökad migration och nationalism
Pia Laskar, idéhistoriker, leder projektet Unstraight Research vid Sveriges historiska museer, och Azmara Nigusse, koordinator vid Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, pedagog vid Hallwylska museet.

29 April
Pride Activism in Norway: Contestations, Collaborations, Cop-outs
Elisabeth Lund Engebretsen, Associate Professor at the University of Stavanger, Norway, Network for Gender Studies.
In collaboration with RFSL Uppsala

3 Juni
Perversa tidsligheter: Ageplay ur ett queertemporalt perspektiv
Elin Bengtsson, doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet
 

Genuslunch

Under våren 2019 återupptar vi våra populära genusluncher!

Tillsammans med Folkuniversitetet och Hava Skafferi & Salonger anordnar vi tre populärvetenskapliga genusluncher under terminens gång där forskare från Centrum föreläsninger om vitt skilda ämnen, samtidigt som gästerna intar lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Biljetter måste köpas i förhand. Köp dina biljetter här!

26 mars
Att ge mig mitt perspektiv - Rasbiologi med samiskt perspektiv
Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare, Centrum för genusvetenskap

23 april
Behövs jämställdhet? Om feminism och genuspolitik i Sverige 100 år efter rösträtten.
Ulrika Dahl, professor i genusvetenskap, Centrum för genusvetenskap

14 maj
Gränsöverskridande graviditeter: Surrogatmödrars berättelser från Thailand
Elina Nilsson, doktorand, Centrum för genusvetenskap
 

Feministisk stadsvandring

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv och anordnar därför feministiska stadsvandringar.

Syftet med den feministiska stadsvandringen är att lyfta fram feministiska förkämpar som har levt och verkat i vår stad, samt visa upp platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen.

Datum 2019: 
8 mars
19 maj
(engelska)
15 september
13 oktobe
r (engelska)

Läs mer om de feministiska stadsvandringarna här 

Tack till Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet som gjort den feministiska stadsvandringen möjlig.
 

Öppna föreläsningar

21 februari
Gender Travels: Feminism, Violence and Male Authority in an Age of Right-Wing Populism
Professor Clare Hemmings, London School of Economics
Tid: 16.00-18.00
Plats: Humanistiska teatern

22 februari
Decolonising Queer-Feminist Pedagogies: Teaching Trans/Gender in the Face of the Rise of the Global Right
Dr Alyosxa Tudor SOAS, University of London
Tid: 11.30-13.00
Plats: Humanistiska teatern