Centrum för genusvetenskap

Vill studera på avancerad nivå

Centrum för genusvetenskap ger ett masterprogram: Masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap. De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser. För att kunna söka program och kurser på avancerad nivå krävs att du har en kandidatexamen. Information om kurserna och när de ges hittar du i listan intill.

Läsåret delas upp i fyra perioder. Under varje period läser du som regel två kurser på halvfart. Detta innebär att du läser åtta kurser per läsår.

Masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap 120 Hp
Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap är programmet för dig som inom ramen för din kandidatexamen har läst minst 40 p/60 Hp i ämnet genusvetenskap och önskar vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i ämnet, såväl teoretiskt som praktiskt.
Läs studieplanen

Internationella samarbeten
Centrum har ett flertal internationella samarbeten. På masternivå samarbetar vi inom ramen för det europeiska nätverket U4 med Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna, Ghent University i Belgien och Georg-Augustuniversitet i Göttingen, Tyskland. Kontakta studierektorn för mer information.