Grundnivå

Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Information om kurserna och när de ges hittar du genom att nedanför klicka på respektive kurs. Schema och litteraturlista är tillgängliga för registrerade studenter på Studentportalen, andra är välkomna att kontakta kursadministratören eller studierektorn.

Genusvetenskap A
Genusvetenskap A (30 hp) består av fyra delkurser. Delkurserna är: Genusvetenskapens grunder (7,5 hp), Arbete, familj och politik (7,5 hp), Sexualiteter och kroppar (7,5 hp) samt Kulturella representationer (7,5 hp). Genusvetenskap A ges varje hösttermin både i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Anmälan till Genusvetenskap A

A-kursens fyra delkurser ges även som fristånde kurser vid Campus Gotland:
Genusvetenskapens grunder (7,5 hp)
Genus, arbete, familj och politik (7,5 hp)
Genus, sexualiteter och kroppar (7,5 hp)
Genus och kulturella representationer (7,5 hp)

Genusvetenskap B
När du har avslutat genusvetenskap A är du behörig att söka genusvetenskap B. Genusvetenskap B består av fyra delkurser: Genusteoretisk fördjupning (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Genusvetenskapliga metoder (7,5 hp) och Uppsats (7,5 hp). Genusvetenskap B ges varje hösttermin i Uppsala och varje vårtermin på Campus Gotland i Visby.Anmälan till Genusvetenskap B

Genusvetenskap C
Genusvetenskap C består av tre delkurser: Genusvetenskapliga texter (7,5 hp), Genusvetenskaplig metodologi (7,5 hp) samt Självständigt arbete på kandidatnivå (15 hp). Genusvetenskap C ges varje vårtermin i Uppsala. Anmälan till Genusvetenskap CDu som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap (180hp). Inom ramen för programmet finns det möjlighet att välja olika huvudämnen inom humanioraområdet, där genusvetenskap är ett av de möjliga ämnen.

Illustration: Liv Strömquist