Läs genusvetenskap i vår!

Nu är det dags att söka till vårens kurser!

Läs genusvetenskap på grund- eller avancerad nivå hos oss. Läs mer och ansök senast 15 oktober >>

Genuslunch på Hava

Välkommen till våra populärvetenskapliga lunchföreläsningar som behandlar olika teman utifrån ett genusperspektiv. 

15 oktober
Spelar roll? Hur kön görs i arbetslivet och vilka konsekvenser det får för jämställdheten
Anneli Häyrén, forskare, Centrum för genusvetenskap

5 November
Om blommor och bin: metafor och teknologi i biavel
Jacob Bull, forskare, Centrum för genusvetenskap

3 december
Deltagande, demokrati och digitalisering: barns inflytande i förskolan
Catarina Wahlgren, doktorand, Centrum för genusvetenskap