Thursday seminar: Politisering av omsorg

  • Date: –15:00
  • Location: Centrum för genusvetenskap 12:07 (KWB)
  • Lecturer: Anna Ryan Bengtsson, fil. dr. och universitetslektor i socialt arbete
  • Organiser: Centre for Gender Research
  • Contact person: Elina Nilsson
  • Seminarium

Welcome to our open seminar series, the Thursday seminars. The seminars reflect the breath of gender research and touch upon different research areas.

This seminar is held in Swedish.

Politisering av omsorg - kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper
Anna Ryan Bengtsson, fil. dr. och universitetslektor i socialt arbete

Här presenteras en avhandling i socialt arbete som bygger på studier av kollektivt motstånd bland barnmorskor, socionomer och sjuksköterskor. Både hur motstånd görs, varför och vilka reaktioner som de möter står i centrum för avhandlingen där begreppet politisering av omsorg används för att begripliggöra dessa handlingar och processer.

Last modified: 2021-07-05