Representation, delaktighet och perspektiv

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68632092156
  • Lecturer: Catarina Wahlgren
  • Contact person: Kristina Andersson
  • Halvtidsseminarium

Varmt välkomna till Catarina Wahlgrens 60%-seminarium. Den preliminära avhandlingstiteln är ”Representation, delaktighet och perspektiv – barns utrymme för agens i förskolans dokumentationspraktik”.

Diskutant är Karin Hjälmeskog, docent i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. För att ta del av texten, kontakta catarina.wahlgren@gender.uu.se.