PhDs that have completed their theses at the Centre

2021
Nicole Ovesen - Genusvetenskap
Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition

Johanna Larsson - Fysikdidaktik
Becoming a physics teacher: Disciplinary discourses and the development of professional identity


2018
Klara Goedecke - Genusvetenskap
"Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

Maja Bodin - Medicin
To plan or not to plan – Gender perspectives on pregnancy planning, fertility awareness and preconception health and care

Anders Johansson - Fysikdidaktik
The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics


2017
Nadine Lake - Genusvetenskap
Corrective rape and black lesbian sexualities in contemporary South African cultural texts


2016
Stina Powell - Miljökommunikation
Gender Equality and Meritocracy. Contradictory discourses in the Academy

Marie Ståhl - Didaktik
Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter


2013
Jill Trenholm - Medicin och hälsa
Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo


2012 
Maria Margareta Österholm - Litteraturvetenskap
Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svensksprakig prosa från 1980 -2005.


2011 
Kristina Andersson - Naturvetenskapernas didaktik (LiU/HiG)
Lärare för förandring - att synliggöra och utmana förestallningar om naturvetenskap och genus


2010 
Henrik Berg - Antikens kultur & samhällsliv
Constructing Athenian masculinities: Masculinities in Theophrastus' Characters and Menanders' Comedies


2009 
Elin Bjarnegard - Statsvetenskap
Men in Politics: Revisiting Patterns of Gendered Parliamentary Representation in Thailand and Beyond

Anna T. Danielsson - Fysikdidaktik
Doing physics - Doing gender: An exploration of physics students' indentity constituions in the context of laboratory work


2007
Anneli Häyrén (Andersson/Wennstrom) - Företagsekonomi
"Vi blev antagligen för många". Könskränkande behandling i akademisk miljö

Last modified: 2021-09-20