Studievägledning

Caroline Bergström arbetar som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap. Som studievägledare erbjuder hon olika former av stöd till dig som är student.

Caroline erbjuder individuella samtal kring den personliga studiesituationen. Det går bra att boka tid hos Caroline via mejl eller telefon.

Vanliga frågor som kan ingå i ett samtal:

  • Hur ska jag planera mina studier inför nästa termin?
  • Vad behöver jag tänka på om jag vill bygga min egen kandidatexamen?
  • Vad krävs om jag vill läsa på masternivå eller forskarutbildning?
  • Vilka arbeten kan en genusvetenskaplig utbildning leda till?
  • Jag ligger efter. Hur kan jag planera mina studier för att kunna avsluta kurserna längre fram?
  • Vad händer om jag avbryter kursen?


Caroline informerar ibland grupper av studenter. Det kan gälla frågor som är relaterade till högskolestudier i allmänhet och studiesituationen vid Centrum för genusvetenskap i synnerhet.

Som kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning ser Caroline även till att de studenter som lämnar in ett intyg avseende särskilt pedagogiskt stöd vid UU, får det stöd som rekommenderas i intyget och som Centrum har möjlighet att erbjuda. De vanligast förekommande stöden är:

  • Förlängd tid vid examination
  • Möjlighet att skriva salstenta på dator i särskild tentasal
  • Enskilt rum i särskild tentasal
  • Anteckningsstöd under pågående kurs

Kontakta studievägledaren

Last modified: 2022-02-11