Vanliga frågor och svar om studier på grundnivå

Är jag behörig att läsa genusvetenskap?

För att kunna läsa Genusvetenskap A krävs grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1).

För att läsa Genusvetenskap B ska du först ha läst Genusvetenskap A, 30 hp, eller Feministiska studier A, 30 hp. Behörig är även den som har läst kurserna Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp; Genus, arbete och familj, 7,5 hp; Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp och Genus och kulturella representationer, 7,5 hp.

För att bli behörig till Genusvetenskap C ska du ha läst Genusvetenskap A och B, 60 hp, eller Feministiska studier A och B, 60 hp.

För att vara behörig för våra distanskurser, Genusvetenskapens grunder 7,5 hp och Genus, sexualiteter och kroppar 7,5 hp, ska du ha grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Om du har frågor kring behörighet kan du även kontakta kursadministratören


Hur är utbildningen upplagd? 

I A- och B-kursen sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. 

I C-kursen sker undervisningen i form av seminarier samt individuell uppsatshandledning. Seminarierna är obligatoriska. 

De olika delkurserna examineras på olika sätt, genom t.ex. salstentamen, hemskrivningar, PM, muntlig redovisning och seminariedeltagande. 

Distanskurserna genomförs helt på distans utan fysiska träffar och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker genom digitala eller förinspelade föreläsningar samt digitala sammankomster (seminarier). Kurserna examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier.

Du kan läsa mer om kursupplägg i kursplanerna nedan.  


Var hittar jag kursplan och litteraturlista?

Kursplaner och litteraturlistor för A-, B- och C-kursen samt distanskurserna hittar du här: 


Kan jag söka både till höst- och vårterminen?

Genusvetenskap A ges varje höst- och vårtermin.
Genusvetenskap B ges varje hösttermin.
Genusvetenskap C ges varje vårtermin.
Genusvetenskapens grunder ges varje hösttermin på distans.
Genus, sexualiteter och kroppar ges varje vårtermin på distans.

Du kan ansöka till kurser på höstterminen 15 mars–15 april och till kurser på vårterminen 15 september–15 oktober. Ansökan sker via antagning.se


Vad kan jag få för jobb efter utbildningen?

Oavsett om du väljer att läsa genusvetenskap som huvudämne eller som biämne i en examen kommer du att ha nytta av din kunskap vad du än ägnar dig åt i framtiden. Inom en lång rad organisationer och myndigheter, både inom offentlig och privat sektor, finns behov av personer som arbetar med jämställdhetsfrågor och genusperspektiv.

Studenter som läst genusvetenskap på Uppsala universitet jobbar idag inom många olika områden. Vissa arbetar specifikt med frågor som rör genus och jämställdhet medan andra drar nytta av sina kunskaper inom andra, vitt skilda yrken, som t.ex. folkhälsosamordnare, lärare, handläggare, utredare, informatörer, kommunsekreterare, administratörer, konsulter, lokförare, journalister, präster, brandmän, sexologer, kulturarbetare, projekt- och verksamhetsledare.

Kompetens inom genusområdet efterfrågas av många arbetsgivare och studier i genusvetenskap är meriterande och användbara inom t.ex. teknik, ledarskap, kultur, ekonomi, kommunikation och marknadsföring.


Hur ansöker jag till kursen?

Ansökan till våra kurser görs via antagning.se.

Läs mer om hur en anmälan går till.


Kan jag skapa min egen examen i genusvetenskap? 

Ja, det går utmärkt. Läs mer om Uppsala universitets examenskrav här.
Du kan också kontakta studievägledaren vid Centrum för genusvetenskap. 


Kan jag läsa vidare?

Centrum för genusvetenskap ger kurser på avancerad nivå inom Masterprogrammet i genusvetenskap 120 hp. De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser

Det finns också en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras på Centrums hemsida. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Kontakta studierektorn för forskarutbildningen om du har frågor som rör forskarutbildningen.


Vad finns det för hjälp för personer med funktionsnedsättning?

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det finns olika typer av pedagogiskt stöd för olika typer av funktionshinder.

Läs mer om pedagogiskt stöd.

Du kan också kontakta studievägledaren vid Centrum för genusvetenskap. 


Hur gör jag en sen anmälan?

Om du har glömt att anmäla dig i tid kan du oftast göra en sen anmälan. Sen anmälan till kurs öppnar först efter att det första antagningsbeskedet skickats ut. 

Läs mer om hur du gör en sen anmälan.


Hur kontaktar jag er?

Hittar du inte svaret på din fråga? Då kan du kontakta kursadministratör Caroline Bergström eller studierektor för grundutbildningen Cecilia Rodéhn, så hjälper vi dig!

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar på Centrum för genusvetenskap.

Last modified: 2021-07-01