2022

Thai Surrogate Mothers’ Experiences of Transnational Commercial Surrogacy: Navigating Local Morality and Global Markets
Forskare: Elina Nilsson


Global equestrian cultures in change: New gendered human-horse relations emerging from Western riding?
Forskare: Andrea Petitt
Finansiär: Vetenskapsrådet och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG)


Figuring Worlds; Imagining Paths: A Feminist Exploration of Identities in Higher Education Biology
Forskare: Katerina Pia Günter


Women and Biological Research Careers in Higher Education in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities
Forskare: Juvêncio Manuel Nota

2021

Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition
Forskare: Nicole Ovesen


Maternal Abandonment and Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature
Forskare: Jenny Björklund


Att ge mig mitt perspektiv – Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet
Forskare: Katarina Pirak Sikku
Finansiär: Vetenskapsrådet


Trainee teacher identities in the discourses of physics teacher education: Going against the flow of university physics
Forskare: Johanna Larsson


Dygder för frigivna – en fråga om maskulinitet?
Forskare: Lisa Hagelin
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond


Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige
Forskare: Minna Salminen Karlsson (projektledare) och Anna Fogelberg Eriksson
Finansiär: Forte


Mentorsmetoden som ett medel att stärka kvinnors hälsa i relation till HIV och ojämlika könsrelationer
Forkare: Mona Eliasson
Finansiär: Forte

2019

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier
Forskare: Erik Westholm (projektledare), Cecilia Waldenström, Flora Hajdu, Camilla Eriksson
Finansiär: Formas


Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA)
Forskare: Åsa Cajander (projektledare), Lars Oestreicher, Diane Golay, Ida Löscher, Gerolf Nauwerck, Thomas Lind, Christiane Grünloh, Minna Salminen-Karlsson


Mamma hursomhelst
Forskare: Anna Williams, Margaretha Fahlgren, Helena Wahlström Henriksson, Cecilia Petterson, Christine Rubertsson, Sara Sylvén, Lisa Grahn, Sigrid Schottenius Cullhed
Finansiär: Vetenskapsrådet


Towards an Inclusive Common European Framework for Assisted Reproductive Technologies (ART): Queer & Transgender Reproduction in the Age of ART
Forskare: Doris Leibetseder
Finansiär: Marie-Sklowska-Curie Individual Fellowship Program 


Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi: Antaganden och handlingar, visioner och beslut
Forskare: May-Britt Öhman och Eva-Charlotta Helsdotter
Finansiär: Formas


Ulleråker – Funktionsnedsättning och kulturarv
Forskare: Cecilia Rodéhn (projektledare) och Hedvig Mårdh
Finansiär: Riksantikvarieämbetet


Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande
Forskare: Karin S. Lindelöf (projektledare) och Annie Woube
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond och Centrum för idrottsforskning

2018

Clitoris reconstructive surgery after female genital cutting
Forskare: Malin Jordal


"Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men
Forskare: Klara Goedecke


The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics
Forskare: Anders Johansson


To Plan or Not to Plan: Gender Perspectives on Pregnancy Planning, Fertility Awareness and Preconception Health and Care
Forskare: Maja Bodin


Att framträda som framgångsrik student: En komparativ studie om män, maskuliniteter och självvärdesskyddande strategier i konkurrensorienterande miljöer
Forskare: Anne-Sofie Nyström (projektledare), Minna Salminen Karlsson, Carolyn Jackson
Finansiär: Vetenskapsrådet


Lärarutbildares naturvetenskap under lupp – en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen
Forskare: Kristina Andersson (projektledare), Annica Gullberg, Anna Danielsson, Susanne Engström, Maja Elmgren, Anita Hussénius, Martha Blomqvist
Finansiär: Vetenskapsrådet

2017

Becoming Human: Gender Theory and Animals in a More-than-Human World
Forskare: Jacob Bull (projektledare), Ann-Sofie Lönngren, Per Segerdahl
Finansiär: Vetenskapsrådet


Changing Animal Bodies: Breeding Responses to Environmental, Economic and Social Pressures
Forskare: Jacob Bull, Elsa Coimbra, Camilla Eriksson, Andrea Petitt, Joel Nord, Helena Nordström Källström
Finansiär: Formas


'Corrective Rape' and Black Lesbian Sexualities in Contemporary South African Cutural Texts
Forskare: Nadine Lake


Feministisk genetik (FemGen)
Forskare: Annica Gullberg


Gender and the Rhetoric of Family Law Reforms in India
Forskare: Chitra Sinha


Konst och natur. De tidiga tyska romantikerna, Schelling och Adorno
Forskare: Camilla Flodin
Finansiär: Vetenskapsrådet


Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region
Forskare: Ulrika Dahl (projektledare), Antu Sorainen, Joanna Mizielinska
Finansiär: Östersjöstiftelsen


The Gender Binary City
Forskare: Signe Bremer
Finansiär: FORTE


Zoo/mbies & nature morte Bodies in museums 1800-2008
Forskare: Anna Samuelsson

2016

Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande
Forskare: Karin S. Lidelöf (projektledare) och Annie Woube
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond och Centrum för idrottsforskning


Female Masculinity in Interwar Sweden: Play, Agency, Desire
Forskare: Jenny Ingemarsdotter
Finansiär: Vetenskapsrådet


Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet
Forskare: Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh
Finansiär: Rektors strategiska medel samt medfinansiering från Centrum för genusvetenskap och Konstvetenskapliga institutionen


Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter
Forskare: Marie Ståhl

Senast uppdaterad: 2023-11-14