Education and Science Research Group

Forskargruppen EduS (Education and Science) arbetar med projekt som tar sikte på att undersöka olika pedagogiska rum, lärar-, elev- och studentidentiteter, samt lärandestrategier. Vi är intresserade av hur kunskap och identiteter skapas i olika slags utbildningsinstitutioner. Hur påverkar ämneskulturer, kunskapssyn, språk och pedagogiska praktiker lärande- och identitetsprocesser? Hur reproduceras och utmanas maktrelationerna i dessa processer och på vilka sätt är de genusifierade?

Medlemmar i EduS

Forskarna som ingår i EduS är Kristina Andersson, Anna Danielsson, Maja ElmgrenSusanne EngströmAnnica Gullberg, Katerina Pia Günter, Cathrine HasseAnita Hussénius, Carolyn JacksonAnders JohanssonPetra Korall, Johanna Larsson, Juvêncio Manuel Nota, Anne-Sofie Nyström, Anne-Kathrin Peters, Cecilia RohdénDoris RuschMinna Salminen-Karlsson, Kate Scantlebury, och Catarina Wahlgren.

Kontakt

Har du frågor om EduS-gruppen? Kontakta Anita Hussénius.

Projekt

Pågående projekt och aktiviteter

  • Anita Hussénius ansvarar för ett genusinriktat forsknings- och interventionsprojekt inom ramen för det Vinnova-finansierade kompetenscentret Batteries Sweden, BASE. I kompetenscentret ingår partners från lärosäten (UU, KTH, Chalmers) samt ett stort antal företag.

  • Kristina Andersson är ansvarig för genus och jämställhetsfrågor i AddLife. AddLife är ett Vinnova finansierat kompetenscentrum som syftar på att utveckla, tillhandahålla och stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna.

Avslutade projekt:

Senast uppdaterad: 2023-12-06