Education and Science Research Group

Forskargruppen EduS (Education and Science) arbetar med projekt som tar sikte på att undersöka olika pedagogiska rum, lärar-, elev- och studentidentiteter, samt lärandestrategier. Vi är intresserade av hur kunskap och identiteter skapas i olika slags utbildningsinstitutioner. Hur påverkar ämneskulturer, kunskapssyn, språk och pedagogiska praktiker lärande- och identitetsprocesser? Hur reproduceras och utmanas maktrelationerna i dessa processer och på vilka sätt är de genusifierade?

Kontakt

Har du frågor om EduS-gruppen? Kontakta Anita Hussénius.

Projekt

Pågående projekt och aktiviteter

Pågående PhD projekt:


Fler pågående forskningsprojekt:

  • Anita Hussénius ansvarar för ett genusinriktat forsknings- och interventionsprojekt inom ramen för det Vinnova-finansierade kompetenscentret Batteries Sweden, BASE. I kompetenscentret ingår partners från lärosäten (UU, KTH, Chalmers) samt ett stort antal företag.

  • Kristina Andersson är ansvarig för genus och jämställhetsfrågor i AddLife. AddLife är ett Vinnova finansierat kompetenscentrum som syftar på att utveckla, tillhandahålla och stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna.

  • Annica Gullberg, Ingrid Ahnesjö och Katerina Pia Günter utvecklar kursen Kön i Biologi och Genusvetenskap. I den tvärvetenskapliga kursen möts biologi och genusvetenskap avseende genus och kön.

Avslutade projekt:

Senast uppdaterad: 2022-09-23