Forskarutbildning i genusvetenskap

Händer som håller en pappersrulle med gult och blått snöre runt

Efter avslutad masterexamen finns möjlighet att gå vidare och forska i genusvetenskap. Idag är genusvetenskap ett stort internationellt och tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält, med egna ämnesorganisationer, konferenser, tidskrifter och publikationsserier.

Om forskarutbildning i genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap har funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal och vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala sedan 2016. Innan dess fanns ett antal doktorander med placering och delfinansiering från genusvetenskap och med placering på Centrum.

Hittills har 18 doktorander disputerat och för närvarande är 7 doktorander verksamma vid Centrum. Även flera internationella gästdoktorander har förlagt sitt avhandlingsarbete under en kortare eller längre period hos oss i Uppsala.

I forskningsmiljön vid Centrum för genusvetenskap finns det både doktorander antagna i ämnet genusvetenskap och doktorander som disputerar i ett annat ämne, exempelvis fysik eller medicin, men med en genusvetenskaplig inriktning. En doktorand som disputerar i ett annat ämne är även inskriven och samfinansierad vid en annan ämnesinstitution vid Uppsala eller annat universitet, och har handledning från båda enheterna.

Utlysningar av nya doktorandtjänster sker utifrån tillgänglig finansiering och annonseras på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering i enlighet med universitetets riktlinjer för antagning.

Senast uppdaterad: 2023-02-23