Forskarutbildning i genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap omfattar fyra års heltidsstudier och består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som ska generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område.

Vid Centrum finns både doktorander antagna i ämnet genusvetenskap och doktorander som disputerar i ett annat ämne, men med en genusvetenskaplig inriktning. Centrum välkomnar även gästdoktorander som är inskrivna vid andra universitet, i Sverige eller utomlands.

Utlysningar av nya doktorandtjänster sker via Uppsala universitets hemsida. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering i enlighet med universitetets riktlinjer för antagning.

Har du frågor om forkskarutbildningen vid Centrum för genusvetenskap?
Kontakta studierektor, Gabriele Griffin

Senast uppdaterad: 2024-01-22