Tidigare doktorander verksamma vid Centrum for genusvetenskap

2023
Catarina Wahlgren – Genusvetenskap
En bild säger mer än tusen ord: Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

2022
Elina Nilsson – Genusvetenskap
Thai Surrogate Mothers’ Experiences of Transnational Commercial Surrogacy: Navigating Local Morality and Global Markets

Katerina Günter – Genusvetenskap
Figuring Worlds; Imagining Paths: A Feminist Exploration of Identities in Higher Education Biology

Juvêncio Manuel Nota – Genusvetenskap
Women and Biological Research Careers in Higher Education in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities


2021
Nicole Ovesen – Genusvetenskap
Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition

Johanna Larsson – Fysikdidaktik
Trainee Teacher Identities in the Discourses of Physics Teacher Education: Going Against the Flow of University Physics


2018
Klara Goedecke – Genusvetenskap
"Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

Maja Bodin – Medicin
To plan or not to plan – Gender perspectives on pregnancy planning, fertility awareness and preconception health and care

Anders Johansson – Fysikdidaktik
The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics


2017
Nadine Lake – Genusvetenskap
Corrective rape and black lesbian sexualities in contemporary South African cultural texts


2016
Stina Powell – Miljökommunikation
Gender Equality and Meritocracy. Contradictory discourses in the Academy

Marie Ståhl – Didaktik
Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter


2013
Jill Trenholm – Medicin och hälsa
Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo


2012
Maria Margareta Österholm – Litteraturvetenskap
Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 -2005.


2011 
Kristina Andersson – Naturvetenskapernas didaktik (LiU/HiG)
Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus


2010 
Henrik Berg – Antikens kultur & samhällsliv
Constructing Athenian masculinities: Masculinities in Theophrastus' Characters and Menanders' Comedies


2009 
Elin Bjarnegard – Statsvetenskap
Men in Politics: Revisiting Patterns of Gendered Parliamentary Representation in Thailand and Beyond

Anna T. Danielsson – Fysikdidaktik
Doing physics – Doing gender: An exploration of physics students' identity constitutions in the context of laboratory work


2007
Anneli Häyrén (Andersson/Wennstrom) – Företagsekonomi
"Vi blev antagligen för många". Könskränkande behandling i akademisk miljö

Senast uppdaterad: 2023-06-07