Om forskarutbildning i genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap har funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal och vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala sedan 2016. Innan dess fanns ett antal doktorander med placering och delfinansiering från genusvetenskap och med placering på Centrum.

Hittills har 19 doktorander disputerat och för närvarande är 8 doktorander verksamma vid Centrum. Även flera internationella gästdoktorander har förlagt sitt avhandlingsarbete under en kortare eller längre period hos oss i Uppsala.

Forskningsmiljön på Centrum

Vid Centrum för genusvetenskap finns det både doktorander antagna i ämnet genusvetenskap och doktorander som disputerar i ett annat ämne, men med en genusvetenskaplig inriktning. 

Centrum har en levande intern och extern seminariekultur, såväl som ett PhD Forum, som leds av doktoranderna. Vid Centrum finns även flera forskargrupper som doktoranderna är affilierade med och som har sina egna möten och aktiviteter. 

Under 2022 utvärderades forskarutbildningen av en extern panel. I sin summering konstaterade de att:

"[t]he programme offers the PhD students an education of high academic quality and pedagogical rigour in an inspiring, lively and innovative research milieu, and lives up to its outspoken goal to be “a truly interdisciplinary education”. The programme clearly meets the goals of the higher education regulations, also distinguishing itself positively among Swedish, Nordic and European programmes in the field."

Läs mer om forskningen som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap

Forskarutbildningens upplägg

Utbildning på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen. Utbildningen ska omfatta 240 högskolepoäng för doktorsexamen (motsvarande fyra års heltidsstudier, varav 60 hp kommer från doktorandkurser) och 120 högskolepoäng för licentiatexamen (motsvarande två års heltidsstudier). 

För varje doktorand utses minst två handledare, varav en huvudhandledare och en biträdande handledare. Handledare utses av föreståndaren i samråd med studierektor. För varje doktorand upprättas också en individuell studieplan. Den individuella studieplanen följs upp av doktorand och handledare minst en gång per år. 

Se mall för individuell studieplan och vad den ska innehålla. 

Utbildningen på forskarnivå i genusvetenskap består av en kursdel omfattande 60 högskolepoäng. Följande kurser är obligatoriska:

  1. Fakultetsgemensam kurs Professional Training in the Arts and Humanities, 7,5 hp 
  2. Genusvetenskaplig teori, 15 hp
  3. Genusvetenskaplig metod, 15 hp

Det tillkommer även valbara kurser om 22,5 hp. 

Mer information om forskarutbildning hittar du på Uppsala universitets sida för forskarutbildning

Senast uppdaterad: 2023-12-12