Education and Science Research Group

Forskargruppen EduS (Education and Science) arbetar med projekt som tar sikte på att undersöka olika pedagogiska rum, lärar-, elev- och studentidentiteter, samt lärandestrategier. Vi är intresserade av hur kunskap och identiteter skapas i olika slags utbildningsinstitutioner. Hur påverkar ämneskulturer, kunskapssyn, språk och pedagogiska praktiker lärande- och identitetsprocesser? Hur reproduceras och utmanas maktrelationerna i dessa processer och på vilka sätt är de genusifierade?

Medlemmar:
Forskarna som ingår i EduS är Kristina Andersson, Generosa Cossa José, Anna Danielsson, Maja Elmgren, Susanne Engström, Annica Gullberg, Katerina Günter, Cathrine Hasse, Anita Hussénius, Carolyn Jackson, Anders Johansson, Petra Korall, Johanna Larsson, Juvêncio Manuel Nota, Anne-Sofie Nyström, Minna Salminen-Karlsson, Kate Scantlebury, Cecilia Rodéhn och Catarina Wahlgren.


Pågående projekt och aktiviteter
För närvarande bedrivs två större forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet inom gruppen, fyra doktorandprojekt och ett högskolepedagogiskt projekt. För mer information om projekten klicka på länkarna nedan:


Avslutade projekt: