Forskningsprojekt vid Centrum

Här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt vid Centrum för genusvetenskap. 

Enacting (in)fertilities through non-biomedical practices and treatments

Bild från Pixabay

This project focuses on people in Sweden who turn to non-biomedical practices and treatments in order to deal with infertility and enhance fertility. Using ethnographic methods such as interviews and participant observation, this project examines what these non-biomedical practices (re)produce and the ways in which (in)fertilities are made sense of and enacted through a variety of non-biomedical interventions and methods.

Researcher: Alexandra D'Ubaldo-Gauffin

Read more about the project

Ensamstående föräldrar i svenska medier

En mamma sitter framför datorn med sin bebis i knät och pratar samtidigt i telefon
Illustration: Linnea Blixt

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2020-2022.

Forskare: Helena Wahlström Henriksson (projektledare) och Disa Bergnehr

Läs mer om projektet

Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

Bild på Ulleråker
Foto: Calle Eklund (Wikimedia Commons)

Projektet undersöker hur personer med psykisk ohälsa åminns i samband med stadsutveckling av före detta  psykiatriska sjukhusområden. Utifrån offentlig konst och kreativ verksamhet, begravningsplatser, samt kvarters- och gatunamn undersöker projektet vad som ihågkomms och vad som glöms bort. Projektet utforskar den roll som föreställningar om psykisk (o)hälsa spelar i görandet av de psykiatriska sjukhusens kulturarv.

Forskare: Cecilia Rodéhn (projektledare) och Hedvig Mårdh.

Projektet finansieras av Formas 2020-2022.

Läs mer om projektet

Gender in e-Science

Abstract square pattern
Picture by Jensen Art Co, Pixabay.

This is an interdisciplinary project at the intersection of science and technology studies and gender studies, which aims to analyze the gender dynamics in e-science collaborations.

Researcher: Öznur Karakas

Read more about the project

I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer

Labbutrustning.
Bild från Pixabay.

Hur kan elever/studenter, lärare och deras interaktioner med varandra och materiell utrustning förstås i relation till genus? På vilka sätt uttrycks och påverkar känslor handhavandet under experimentella aktiviteter? Förekommer könsstereotypa föreställningar om praktisk skicklighet/förmåga? I så fall, hur uttrycks de och vilka konsekvenser får det för vem som lär sig vad?

Forskare: Anita Hussénius (projektledare), Kristina Andersson, Annica Gullberg, Jenny Ivarsson, Kathryn Scantlebury och Henni Söderberg

Läs mer om projektet 

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001).

Intersectional perspectives on pedagogical documentation

barnhänder som bygger med klossar
Bild från Pixabay

The aim of this PhD project is to study which identity positions are possible for children to take in preschool documentation practices, with a particular focus on gender, class and functionality. The intersectional perspective of this study sheds new light on pedagogical documentation and its links to the Swedish preschool curriculum.

Researcher: Catarina Wahlgren.

Read more about the project

Nordic Feminism – Colonial Past and Present

Bild från Pixabay

This project aims to explore how coloniality operates in the archive of Nordic feminism, specifically in relation to how different complicated/complex knowledge claims are articulated, and how they emerge.

Researcher: Sara Salminen

Read more about the project

Queer Reading Video Games

tv-spelskontroll
Bild från Pixabay

This PhD project has two objectives: examining queer orientations in previous scholarly literature on video games, and working out a theoretical framework and a methodology for reading games by trying out different strategies on Dark Souls (2011) and Bloodborne (2015).

Researcher: Marie Dalby

Read more about the project

Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

Färgglada ägg
Bild från Pixabay

Projektet undersöker beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin.

Forskare: Matilda Lindgren

Läs mer om projektet

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction

Öresund bridge
Picture from Pixabay

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt som undersöker hur online media figurerar i människors liv när det kommer till reproduktion och släktskap. Idag kan man inte bara söka, hitta och köpa gameter (könsceller) och behandlingar online, utan sociala- och andra onlinemedier har också blivit centrala i vårt familjeskapande (kinning); folk söker efter och hittar "donatorsyskon" och skapar på så sätt nya former av släktskap/släktband (kinship) över skandinaviska gränser. 

Projektet är finansierat av Forte 2021-2023.

Forskare: Ulrika Dahl (projektledare) och Rikke Andreassen

Läs mer om projektet

Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

Triatlondeltagare i våtdräkter, redo att simma i öppet vatten
Bild från Pixabay

Projektet syftar till att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning 2019-2022.

Forskare: Karin S. Lindelöf (projektledare) och Annie Woube.

Läs mer om projektet

Senast uppdaterad: 2023-02-23