Forskningsprojekt vid Centrum

På den här sidan får du en överblick över pågående forskningsprojekt vid Centrum för genusvetenskap. Klicka dig gärna vidare för att komma till projektsidorna där det finns mer information.

Avslutade projekt hittar du här.

Enacting (in)fertilities through non-biomedical practices and treatments

rödtonad bild på meandrande flod som förgrenar sig
Bild från Pixabay

This project focuses on people in Sweden who turn to non-biomedical practices and treatments in order to deal with infertility and enhance fertility. Using ethnographic methods such as interviews and participant observation, this project examines what these non-biomedical practices (re)produce and the ways in which (in)fertilities are made sense of and enacted through a variety of non-biomedical interventions and methods.

Read more about the project


Ensamstående föräldrar i svenska medier

mamma med barn i knät som sitter framför datorn och pratar i telefon samtidigt
Illustration: Linnea Blixt

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Läs mer om projektet


Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

bild på gul byggnad i Ulleråker
Foto: Calle Eklund (Wikimedia Commons)

Projektet undersöker hur personer med psykisk ohälsa åminns i samband med stadsutveckling av före detta  psykiatriska sjukhusområden. Utifrån offentlig konst och kreativ verksamhet, begravningsplatser, samt kvarters- och gatunamn undersöker projektet vad som ihågkomms och vad som glöms bort. Projektet utforskar den roll som föreställningar om psykisk (o)hälsa spelar i görandet av de psykiatriska sjukhusens kulturarv.

Läs mer om projektet


Gender in e-Science

Abstract square pattern
Picture by Jensen Art Co, Pixabay.

This is an interdisciplinary project at the intersection of science and technology studies and gender studies, which aims to analyze the gender dynamics in e-science collaborations.

Read more about the project


I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer

Labbutrustning.
Bild från Pixabay.

Hur kan elever/studenter, lärare och deras interaktioner med varandra och materiell utrustning förstås i relation till genus? På vilka sätt uttrycks och påverkar känslor handhavandet under experimentella aktiviteter? Förekommer könsstereotypa föreställningar om praktisk skicklighet/förmåga? I så fall, hur uttrycks de och vilka konsekvenser får det för vem som lär sig vad?

Nordic Feminism – Colonial Past and Present

Bild från Pixabay

This project aims to explore how coloniality operates in the archive of Nordic feminism, specifically in relation to how different complicated/complex knowledge claims are articulated, and how they emerge.

Read more about the project


Queer Reading Video Games

spelkontroll
Bild från Pixabay

This PhD project has two objectives: examining queer orientations in previous scholarly literature on video games, and working out a theoretical framework and a methodology for reading games by trying out different strategies on Dark Souls (2011) and Bloodborne (2015).

Read more about the project


Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

Färgglada ägg
Bild från Pixabay

Projektet undersöker beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin.

Läs mer om projektet


Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction

Öresundsbron
Bild från Pixabay

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt som undersöker hur online media figurerar i människors liv när det kommer till reproduktion och släktskap. 

Läs mer om projektet


Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

folk i våtdräkt som springer ut i havet
Bild från Pixabay

Projektet syftar till att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Läs mer om projektet


Senast uppdaterad: 2023-06-01