Forskningsprojekt vid Centrum

Här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt vid Centrum för genusvetenskap. 

Crossing borders, carrying merit: Experiences of surrogate mothers in Thailand

en hand håller en telefon med en suddig bild på en bebis
Foto: Elina Nilsson

This PhD-project explores the experiences of transnational commercial surrogacy in the context of Thailand. The aim of this project is to gain increased knowledge and understanding of what acting as a surrogate mother means and how it affects the life situation of the woman. How did the surrogacy experience affect them financially, emotionally, socially? Do they have contact with the child and the clients? And how do they remember, understand and reflect upon the surrogacy experience?

Researcher: Elina Nilsson

Read more about the project

Ensamstående föräldrar i svenska medier

En mamma sitter framför datorn med sin bebis i knät och pratar samtidigt i telefon
Illustration: Linnea Blixt

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2020-2022.

Forskare: Helena Wahlström Henriksson (projektledare) och Disa Bergnehr

Läs mer om projektet

Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

Bild på Ulleråker
Foto: Calle Eklund https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Uller%C3%A5ker_2016-04-28_08.jpg

Projektet undersöker hur personer med psykisk ohälsa åminns i samband med stadsutveckling och hur psykiatriska sjukhusens kulturarv formas och omformas efter deinstitutionaliseringsprocessen. Utifrån offentlig konst och kreativ verksamhet, begravningsplatser, och kvarters- och gatunamn undersöker projektet vad som ihågkomms och vad som glöms bort. På så sätt vill projektet undersöka den roll som mentalism – diskriminering och andrafiering av personer med psykisk ohälsa – spelar i görandet av de psykiatriska sjukhusens kulturarv.

Forskare: Cecilia Rodéhn (projektledare) och Hedvig Mårdh.

Projektet finansieras av Formas 2020-2022.


Global equestrian cultures in change: New gendered human-horse relations emerging from Western riding?

Foto: Andrea Petitt

Moving beyond the binary approach to gendered human-animal relations, this project engages the Multispeceis Triad of human-horse-cattle relations as they interact in cattle ranching as well as Western style equestrian sports and tourism centering the cattle in both Sweden and Colorado.

Researcher: Andrea Petitt

Read more about the project

The project is funded by the Swedish Research Council and  Vetenskapsrådet and The Swedish Society for Anthropology and Geography (SSAG) 2019-2022.

I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer

Labbutrustning.
Bild från Pixabay.

Hur kan elever/studenter, lärare och deras interaktioner med varandra och materiell utrustning förstås i relation till genus? På vilka sätt uttrycks och påverkar känslor handhavandet under experimentella aktiviteter? Förekommer könsstereotypa föreställningar om praktisk skicklighet/förmåga? I så fall, hur uttrycks de och vilka konsekvenser får det för vem som lär sig vad?

Forskare: Anita Hussénius (projektledare), Kristina Andersson, Annica Gullberg, Jenny Ivarsson, Kathryn Scantlebury och Henni Söderberg

Läs mer om projektet 

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001).

Intersectional perspectives on pedagogical documentation

barnhänder som bygger med klossar
Bild från Pixabay

The aim of this PhD project is to study which identity positions are possible for children to take in preschool documentation practices, with a particular focus on gender, class and functionality. The intersectional perspective of this study sheds new light on pedagogical documentation and its links to the Swedish preschool curriculum.

Researcher: Catarina Wahlgren.

Read more about the project

Intimate Partner Violence and Help-Seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition

geometriska regnbågsfärgade former
Bild: Kasper Knoblauch

The topic of intimate partner violence (IPV) in lesbian and queer relationships continues to be under-researched in Sweden. This lack of knowledge and recognition can have severe consequences for the help-seeking of those who are not recognized as victims of IPV. This PhD project aims to fill this knowledge gap by examining the help-seeking processes of lesbian and queer victim-survivors of IPV in Sweden. By drawing on qualitative interviews with 25 people who have experienced violence in intimate lesbian and/or queer relationships, the thesis examines how the interviewees made sense of the experiences of IPV, where they sought help and how they perceived the support they received.

Researcher: Nicole Ovesen.

Read more about the project

Maternal Abandonment and Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature

Kvinna med väska som är på väg bort
Bild från Pixabay

The aim of this project is to explore what it means that a significant number of mothers leave their families in twenty-first-century Swedish literature. Literary representations of maternal abandonment are examined in relation to discourses on motherhood, family, and gender equality in contemporary Sweden.

Why do the mothers leave, and how are they portrayed? How do Swedish cultural and sociopolitical discourses on motherhood, family, and gender equality figure in the novels, and how do the novels relate and respond to them? How can we understand this literary trend, situated in a country which is usually seen as one of the best countries in the world to raise a family, especially for mothers?

Researcher: Jenny Björklund.

Read more about the project

Queer Reading Video Games

tv-spelskontroll
Bild från Pixabay

This PhD project has two objectives: examining queer orientations in previous scholarly literature on video games, and working out a theoretical framework and a methodology for reading games by trying out different strategies on Dark Souls (2011) and Bloodborne (2015).

Researcher: Marie Dalby

Read more about the project

Recognizing the forgotten many: Psychological support for caregiving daughters

siluett av en person som kör en annan person i rullstol
Bild från Pixabay

This PhD project is about psychological support for women who provide care for their older parents and suffer from symptoms of depression. More specifically, this project aims to:

  1. identify the effectiveness of psychological support interventions in relieving symptoms of depression among informal caregivers of older adults in general and caregiving daughters specifically; 
  2. explore caregiving daughters’ difficulties, needs and preferences for support, as well as what positive aspects of caregiving they experience; and
  3. develop a new psychological support intervention for depression tailored for caregiving daughters.

This project is a collaboration between the Centre for Gender Research and the Department of Women’s and Children’s Health.

Researcher: Erika Mårtensson


Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction

Öresund bridge
Picture from Pixabay

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt som undersöker hur online media figurerar i människors liv när det kommer till reproduktion och släktskap. Idag kan man inte bara söka, hitta och köpa gameter (könsceller) och behandlingar online, utan sociala- och andra onlinemedier har också blivit centrala i vårt familjeskapande (kinning); folk söker efter och hittar "donatorsyskon" och skapar på så sätt nya former av släktskap/släktband (kinship) över skandinaviska gränser. 

Projektet är finansierat av Forte 2021-2023.

Forskare: Ulrika Dahl (projektledare) och Rikke Andreassen

Läs mer om projektet

Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

Triatlondeltagare i våtdräkter, redo att simma i öppet vatten
Bild från Pixabay

Projektet syftar till att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning 2019-2022.

Forskare: Karin S. Lindelöf (projektledare) och Annie Woube.

Läs mer om projektet

Vem blir biolog? Studenters identitetsutveckling i högre biologiutbildning

biolog studerar något i en burk
Foto: Petra Korall

Detta doktorandprojekt utforskar biologiutbildning på universitetsnivå samt vilka normer och värderingar, hegemoniska och alternativa sätt att vara som (re)produceras inom studenternas och lärarnas Figured Worlds av den högre biologiutbildningen. Vem blir inkluderad eller exkluderad från att bli en central deltagare inom högre biologi och naturvetenskap? Vem blir och har blivit biolog? Vem är biolog? Dessa frågor besvaras med hjälp av ett eklektiskt teoretiskt ramverk som inkluderar kulturella, socialkonstruktivistiska samt feministiskt vetenskapskritiska perspektiv.

Forskare: Katerina Günter.

Läs mer om projektet

Women’s Participation in Biological Research in Higher Education Institutions in Mozambique: A Case Study of Two Public Universities

mikroskåp
Bild från Pixabay

The overall objective of this PhD-project is to explore the reported experiences of women in academic research careers in biological sciences in Mozambican academia. The investigation focuses on the entanglement between wider society and institutional factors in shaping women’s situation in this context. 

The project is funded by the Swedish International Development Agency (SIDA).

Researcher: Juvêncio Manuel Nota

Read more about the project

Senast uppdaterad: 2022-06-20