Forskningsprojekt vid Centrum

På den här sidan får du en överblick över pågående forskningsprojekt vid Centrum för genusvetenskap. Klicka dig gärna vidare för att komma till projektsidorna där det finns mer information.

Avslutade projekt hittar du här

Downshifting in Sweden: Care, freedom and equality?

The shell of a snail
Bild från Pixabay

This project focuses on people in Sweden who have changed lifestyles towards reduced work-time and consumption, usually called “downshifting” and “voluntary simplicity”, and how this practice might be gendered.

Read more about the project Downshifting in Sweden


Göra (in)fertiliteter: Icke-biomedicinska teknologier och medicinsk pluralism i Sverige

rödtonad bild på meandrande flod som förgrenar sig
Bild från Pixabay

Detta projekt fokuserar på icke-biomedicinska metoder för att behandla eller främja fertilitet. Projektet utforskar hur (in)fertiliteter förstås och görs genom olika icke-biomedicinska teknologier. 

Läs mer om projektet Göra (in)fertiliteter


Ensamstående föräldrar i svenska medier

mamma med barn i knät som sitter framför datorn och pratar i telefon samtidigt
Illustration: Linnea Blixt

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Läs mer om projektet Ensamstående föräldrar i svenska medier


Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv

bild på gul byggnad i Ulleråker
Foto: Calle Eklund (Wikimedia Commons)

Projektet undersöker hur personer med psykisk ohälsa åminns i samband med stadsutveckling av före detta  psykiatriska sjukhusområden. Utifrån offentlig konst och kreativ verksamhet, begravningsplatser, samt kvarters- och gatunamn undersöker projektet vad som ihågkomms och vad som glöms bort. 

Läs mer om projektet Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv


I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer

Labbutrustning.
Bild från Pixabay.

Hur kan elever/studenter, lärare och deras interaktioner med varandra och materiell utrustning förstås i relation till genus? På vilka sätt uttrycks och påverkar känslor handhavandet under experimentella aktiviteter? Förekommer könsstereotypa föreställningar om praktisk skicklighet/förmåga? I så fall, hur uttrycks de och vilka konsekvenser får det för vem som lär sig vad?

Queer Reading Video Games

spelkontroll
Bild från Pixabay

This PhD project has two objectives: examining queer orientations in previous scholarly literature on video games, and working out a theoretical framework and a methodology for reading games by trying out different strategies on Dark Souls (2011) and Bloodborne (2015).

Read more about the project Queer reading video games


Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embryodonation i Sverige

Färgglada ägg
Bild från Pixabay

Projektet undersöker beslutsfattande, makt och egenmakt inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon, där bio-politik och kritiska släktskapsstudier används för att undersöka förståelser av queer assisterad reproduktion inom fertilitetsmedicin.

Läs mer om projektet Reproduktivt beslutsfattande vid ägg- och embrydonation i Sverige


Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction

Öresundsbron
Bild från Pixabay

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt som undersöker hur online media figurerar i människors liv när det kommer till reproduktion och släktskap. 

Läs mer om projektet Scandinavian border crossings


Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

folk i våtdräkt som springer ut i havet
Bild från Pixabay

Projektet syftar till att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Läs mer om projektet Super-extra-mega-ultralopp


Senast uppdaterad: 2024-03-06