Dygder för frigivna – en fråga om maskulinitet?

Projektet studerar romerska frigivna mäns maskuliniteter genom att undersöka dygder, egenskaper och ideal som används för att beskriva dem i latinska litterära texter och inskrifter. Projektet utforskar hur dessa dygder, egenskaper och ideal kan relateras till de traditionella, könsbundna identiteterna under antiken och konstruerande av genus. Projektet diskuterar vad sådana dygder, egenskaper och ideal säger om de frigivnas ställning och genusidentitet i det romerska samhället. Maskulinitet är ett nyckelbegrepp för att förstå materialet.

Romerska frigivna har inte tidigare studerats ur ett maskulinitetsperspektiv vilket gör projektet nyskapande. Projektet förväntas ge en mer nyanserad förståelse för romerska frigivna genom att belysa de frigivnas position i samhället och bidra till diskussionen kring det romerska samhällets sociala komplexitet. Projektet förväntas även ge en ökad förståelse för hur genusidentitet skapades och kommunicerades mellan olika grupper i det antika samhället.

Projektet utförs genom att latinska litterära texter och inskrifter från ca.50 f.Kr.-120 e.Kr. närläses kritiskt och studeras utifrån en kontextuell filologisk metod, där texterna jämförs med andra texter av samma författare och/eller genre och ges en litterär, epigrafisk och historisk kontext. Materialet analyseras med hjälp av maskulinitetsteori för att få en mer komplex och nyanserad bild av de romerska frigivnas status och genusidentitet.

Forskare: Lisa Hagelin

Senast uppdaterad: 2022-10-14