Göra (in)fertiliteter: Icke-biomedicinska teknologier och medicinsk pluralism i Sverige

Mitt projekt är situerat inom genusvetenskap och medicinsk antropologi och fokuserar på icke-biomedicinska metoder för att främja fertilitet eller behandla infertilitet.

Studier om (in)fertilitet i det globala Nord fokuserar nästan uteslutande på biomedicinska teknologier. Utövare som fokuserar på icke-biomedicinska metoder för att främja fertilitet eller behandla infertilitet, samt individer som medvetet väljer andra metoder än biomedicinska assisterade reproduktiva teknologier, inte ges tillgång till dem eller kombinerar olika metoder, har inte fått tillräcklig samhällsvetenskaplig uppmärksamhet. Min studie adresserar denna kunskapslucka genom att undersöka hur (in)fertiliteter förstås och görs genom olika icke-biomedicinska teknologier. Jag intresserar mig bland annat för hur användningen av metoderna motiveras samt hur metoderna kan kopplas till femininitet och maskulinitet.

Jag intervjuar utövare och individer som försöker behandla infertilitet eller främja fertilitet. Jag utför även deltagande observation i olika miljöer som akupunktur- och örtmedicinkliniker, yogaretreats eller under healing ceremonier och fertilitetscoachingskonsultationer. Min data består även av text- och bildmaterial från sociala medier, webbplatser och andra källor.

Delta i forskningsprojektet!

Jag rekryterar för närvarande deltagare till denna studie. Studien kommer att genomföras genom deltagande observation och kvalitativa djupintervjuer med utövare samt användare av icke-biomedicinska behandlingsmetoder. Vänligen se ytterligare information via länkarna nedan och hör av dig om du, eller någon du känner, är intresserad av att delta.

Använder eller har du använt dig av metoder utanför den konventionella vården med syftet att främja fertilitet? Läs mer om deltagande i projektet och vad det innebär.

Är du utövare av icke-medicinska behandlingsmetoder för att främja fertilitet? Läs mer om deltagande i projektet och vad det innebär.

Senast uppdaterad: 2024-02-12