Ensamstående föräldrar i svenska medier

Olika bilder av singelskap
Illustration: Linnea Blixt

Vilka är ensamstående föräldrar och hur porträtteras de i press, film och andra kulturella kanaler? Hur framställs livet i en ensamförälderfamilj? Vad händer i mötet mellan ensamstående föräldrar och samhällets familje- och parnormer?

Välkommen till projektsidan för forskningsprojektet Ensamstående föräldrar i svensk media: representationer av "ensamt" föräldraskap 2010-2020. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond 2020-2022. Projektet inleddes hösten 2020 och avslutas 2023.

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Läs mer om projektet och dess olika delar.

Ensamstående, singel- eller soloförälder?

Boken Enförälderfamiljer (2023) ingår i forskningsprojektet. Omslagsbild: Linnea Blixt.

I boken Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar synliggörs de många betydelser och nyanser, vanligheter och ovanligheter, värden och känslor som ryms i erfarenheter av att vara ensamstående förälder. Boken undersöker även skildringar av ensamstående föräldrars familjeliv i litteratur, film och andra medier, från banbrytande romaner på 1930-talet till komplexa filmberättelser och humoristiska seriealbum på 2000-talet.

Medverkande författare:
Disa Bergnehr · Ulla Björnberg · Ann-Zofie Duvander · Margareta Fahlgren · Elina Nilsson · Josefin Olevik · Lars Plantin · Maria Sveland · Helena Wahlström Henriksson · Anna Williams

Boken ges ut av Makadam förlag.

Senast uppdaterad: 2023-05-29