Ensamstående föräldrar i svensk medier

illustration på föräldrar i olika situationerIllustration:Linnea Blixt

Projektet undersöker hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Vilka är ensamstående föräldrar?

Demografiska, politiska, teknologiska och juridiska förändringar under de senaste årtiondena har effekter på vem som är ensamstående förälder, och hur. Ensamstående föräldraskap uppkommer bland annat till följd av migration, skilsmässor, och utvecklingen inom assisterad reproduktion.

En vanlig vardag eller ett specialfall?

Idag har tjugofem procent av alla barn i Sverige föräldrar som inte lever tillsammans. En stor del av befolkningen har alltså erfarenheter av liv i ensamförälderhushåll. Men medan den ensamstående föräldern (särskilt den ensamma mamman) ofta uppfattas som ett vardagligt inslag i samhällsbilden, blir ensamstående föräldrar samtidigt specialfall som går emot familje-/parnormer, på vis som är starkt kopplade till genus, klass, etnicitet och ålder.

Ny kunskap med tvärvetenskapliga perspektiv

Projektet bidrar med ny och viktig kunskap om hur det ensamstående föräldraskapet konceptualiseras och framställs, samt hur sådana föräldrars sociala verkligheter synliggörs i olika textgenrer i det samtida Sverige. Projektet är tvärvetenskapligt och analysen av ensamstående föräldrar förenar perspektiv från kulturstudier, socialt arbete och genusforskning.

Senast uppdaterad: 2021-01-26