Publikationer och konferensbidrag

Publikationer

Bergnehr Disa & Helena Wahlström Henriksson. (2021). “Hardworking Women: Representation of Lone Mothers in the Swedish Daily Press.” Feminist Media Studies, 21 (1), 132-146.

Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr. (2021). “Reluctantly solo? Representations of single mothers via donor procedure, insemination and IVF in Swedish newspapers.” In Åström, Berit and Disa Bergnehr, Eds., Single parents: Representations and resistance in an international context. London/New York: Palgrave Macmillan. 215-234.

Bergnehr Disa & Helena Wahlström Henriksson. (2022). “Single parenthood, the non-residential parent, and co-parenting in Swedish daily news.” Feminist Media Studies

Bergnehr, Disa and Berit Åström. (2021). “Introduction.” In Åström, Berit. & Disa Bergnehr, (eds), Single parents: Representations and resistance in an international context. London/New York: Palgrave Macmillan. 1-28.

Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr, Red. (2023). Enförälderfamiljer. Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam.

Wahlström Henriksson, Helena. (2023). ”Om enförälderfamiljer i Sverige. Levda erfarenheter och mediala skildringar”. I Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr, Red. Enförälderfamiljer. Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam. 7-13.

Wahlström Henriksson, Helena. (2023).  ”Att (inte) få bli ensamstående mamma. Amanda Kernells Charter”. I Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr, Red. Enförälderfamiljer. Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam. 87-101.

Bergnehr, Disa. (2023). ”Ett delat eller ensamt föräldraskap? Ensamstående mammor och pappor och deras samarbete i svensk dagspress”. I Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr, Red. Enförälderfamiljer. Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam. 117-128.

Bergnehr, Disa. (2023). ”Katja i Bonusfamiljen: ensamstående mamma, yrkeskvinna och (ex-)partner”. I Wahlström Henriksson, Helena & Disa Bergnehr, Red. Enförälderfamiljer. Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam. 153-164.

Boken Enförälderfamiljer (2023) ingår i forskningsprojektet. Omslagsbild: Linnea Blixt.

Konferensbidrag

Wahlström Henriksson, Helena. “Birthing (as) a single mother in Ulf Malmros’ Min så kallade papa (2014): gendered responsibility and solitude.” Doing Women's Film & Television History conference Maynooth University, 9-10 July 2021.

Bergnehr, Disa. “Representations of single mothers and fathers, the non-residential parent, and co-parenting in daily news.” Sociologidagarna, Uppsala universitet, 16-18 March 2022.

Wahlström Henriksson, Helena. “Single fathers in Swedish Newspapers 2010-2020.” Sociologidagarna, Uppsala universitet, 16-18 March 2022.

Wahlström Henriksson, Helena. “Lone Motherhood in a Life Course Perspective: Peter Handberg’s Den vita fläcken” IABA (International Auto/Biography Association), Turku June 2022.

Bergnehr, Disa. “Single motherhood and co-parenting in the Swedish series Bonus Family.” Motherhoods on screen: global perspectives. Maynooth University, 23-24 September, Ireland.

Wahlström Henriksson, Helena. Participant in a Panel Discussion on “Single Moms in Contemporary European Cinema” Motherhoods on screen: global perspectives Maynooth University, 23-24 September, Ireland.

Senast uppdaterad: 2024-02-26