Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt, finanseierat av Forte, Projektet drivs av Ulrika Dahl och Rikke Andreassen och pågår 2021-2023. 

Läs mer om forskningsprojektet

Bild på öresundsbron
Bild: Pixabay
Senast uppdaterad: 2022-10-14