Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

Nordenskiöldsloppet – ”Världens tuffaste skidlopp” (220 km skidor), Ö till ö – ”One of the toughest endurance races in the world” (10 km simning i öppet vatten blandat med 65 km terränglöpning), Blåfrusen Ultramarathon – ”Geggan är geggig, snön slaskig, mörkret mörkt, kylan kall” (70 km terränglöpning vintertid).

Extrema motionslopp som dessa har blivit alltmer populära i den välmående svenska medelklassen på senare år. I detta etnologiska och genusvetenskapliga projekt undersöker vi kulturella aspekter av kvinnors och mäns deltagande i denna typ av lopp, som handlar om att testa gränser och utmana sig både mentalt och kroppsligt i en kamp med och mot elementen. Men vad betyder deltagandet för den enskilda individen? Vilka är deltagarnas drivkrafter och bevekelsegrunder? Och vad får extremloppsdeltagandet för kulturella, sociala och politiska konsekvenser? Extremloppen blir i detta projekt en ingång till och ett slags minilaboratorium för att studera vår tids syn på motionsidrott, genusskapande, jämställdhet och jämlikhet.

Syftet är att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Vi kommer att följa fem kvinnor och fem män i Sverige, som genomför extrema motionslopp. Vi följer deltagarna inför, i samband med och efter minst ett lopp – i Sverige eller utomlands. Detta innebär att vi intervjuar dem enskilt en gång före och en gång efter loppet/loppen, samt genomför en gruppintervju med dem och deras respektive nätverk/kompisgäng av likasinnade vid minst ett tillfälle. I de fall huvudpersonerna är aktiva i sociala medier och delar sina förberedelser och loppgenomföranden i dessa kanaler, följer vi dem även där. Vi kommer också att intervjua/samtala med arrangörer, andra deltagare, åskådare, funktionärer m fl vid de lopp som huvudpersonerna genomför. Vi kommer också att samla in annat relaterat material kring dessa lopp, exempelvis webb- och mediematerial, föremål och trycksaker, samt dokumentära och biografiska livsstils- och inspirationsböcker på temat extremlopp.

Finansierat av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning

Kontakt:
Karin S. Lindelöf (projektledare)
Annie Woube

Senast uppdaterad: 2022-10-14