Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv

Ulleråker var en gång en av Sveriges största mentalvårdsanstalter men har nu omvandlats till ett bostadsområde där planer finns för ytterligare 7000 bostäder. Projektet syftar till att studera omvandlingen av Ulleråkerområdet och den f.d. mentalvårdsanstalten med fokus på kulturarvsprocesser. Ulleråker är bara ett av flera exempel på omvandlingar av f.d. mentalvårdsanstalter till bostadsområden och kan därmed utgöra ett gott exempel för att illustrera hur olika praktiker möjliggör olika former av kulturarv.

Varför är det viktigt? Jo, för att ett av FN:s mål för hållbara städer inkluderar skyddandet av kultur och naturarv och därför behöver ett utforskande av hur kulturarvsprocesser för att ge goda exempel på hur det går att arbeta för hållbarhet men också för social sammanhållning och mångfald. F.d. mentalvårsanstalter är speciellt relevanta då det är ett exempel på "svårt kulturarv" – kulturarv som kopplar till obekväma upplevelser, till mänsklighetens mörka sida eller till dissonanta känslor. Svårt kulturarv är sådant som samhället vill glömma eller inte kännas vid då det ofta framkallar skuld eller obehag. Dessa känslor står i kontrast till det harmoniska och trivsamma boendet som kommuner och byggherrar vill förmedla vid omvandling av området. Om det står i stark kontrast vad händer då med dessa minnen? Hur förändras området och platsens identitet samt hur påverkar det platsens historia – materialiserandet, bevarandet och förmedlandet av detta?

Forskare: Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh

Följ projektet:

Senast uppdaterad: 2022-10-14