Skriftserie och tidskrifter

Centrum för genusvetenskap har en egen skriftserie, Crossroads of Knowledge, som ger ut böcker med genusvetenskaplig fokus. Centrum är också redaktionell hemvist till två vetenskapliga tidskrifter: Tidskrift för genusvetenskap och lambda nordica. Vi  För att läsa mer om tidskrifterna och skriftserien, klicka dig vidare via länkarna nedan. 

Skriftserie: Crossroads of Knowledge

Skriftserien Skrifter från Centrum för genusvetenskap/Crossroads of Knowledge har funnits sedan 2003. De engelskspråkiga böckerna i skriftserien ges ut av det internationella bokförlaget SPRINGER sedan 2013. Våra svenskspråkiga böcker ges ut av det svenska bokförlaget MAKADAM.

Alla böcker i serien och hur du beställer dem hittar du här → 

Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap (TGV), tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, startades 1980 i Lund. TGV är Nordens största sakkunniggranskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp samt inbjuder forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om aktuella genusrelevanta frågor.

Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2017/2018 leds redaktionen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Redaktörer är Karin S. Lindelöf och Camilla Flodin

Mer om Tidskrift för genusvetenskap →

lambda nordica

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till lesbiska/homo/bi/trans och queerstudier. Den är Nordens äldsta och enda vetenskapliga tidskrift specifikt inriktad på LHBTQ-forskning och har sedan 1989 varit en livaktig och viktig del av framväxten av det svenska LHBTQ-forskningsfältet. Tidskriften utges med stöd från Torsten Amundssons fond och med tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet.

Sedan 2016 har tidskriften lambda nordica sin akademiska hemvist på Centrum för genusvetenskap. Chefredaktörer är Jenny Björklund och Ulrika Dahl, som också är ansvarig utgiverska. Recensionsredaktör är Ann-Sofie Lönngren.

Mer om lambda nordica →