Skriftserie och tidskrifter

Centrum för genusvetenskap har en egen skriftserie, Crossroads of Knowledge, som ger ut böcker med genusvetenskaplig fokus. Centrum är också redaktionell hemvist till den vetenskapliga tidskriften Tidskrift för genusvetenskap. 

Skriftserie: Crossroads of Knowledge

Skriftserien Skrifter från Centrum för genusvetenskap/Crossroads of Knowledge har funnits sedan 2003. De engelskspråkiga böckerna i skriftserien ges ut av det internationella bokförlaget SPRINGER sedan 2013. 

Alla böcker i serien och hur du beställer dem hittar du här → 

Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap (TGV), tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, startades 1980 i Lund. TGV är Nordens största sakkunniggranskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp samt inbjuder forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om aktuella genusrelevanta frågor.

Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2017/2018 leds redaktionen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Redaktörer är Karin S. Lindelöf och Camilla Flodin. 

Mer om Tidskrift för genusvetenskap →

Senast uppdaterad: 2021-07-09