Tidskriften lambda nordica

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till lesbiska/homo/bi/trans och queerstudier. Den är Nordens äldsta och enda vetenskapliga tidskrift specifikt inriktad på LHBTQ-forskning. Tidskriften har sedan 1989 varit en livaktig och viktig del av framväxten av det svenska LHBTQ-forskningsfältet; en del som dels har förlänat den sociala rörelsen på detta område akademisk tyngd, dels satt den i relation till ett växande kunskapsfält inom en nordisk såväl som internationell kontext.

lambda nordica strävar efter att 1) främja dialogen mellan etablerade och yngre forskare med syftet att inspirera till ökad LHBTQ-forskning i Norden och Europa, 2) bidra till internationellt spridande av nordiska forskningsresultat, 3) stimulera dialog med det internationella forskningsfältet, samt 4) bidra till öppnandet av nya forskningsfält inom området. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell LHBTQ-litteratur. Sedan januari 2012 publiceras lambda nordica både i pappersupplaga och som open access-tidskrift och välkomnar artiklar på såväl skandinaviska språk som engelska. En särskild avdelning kallad ’we’re here’ är dedikerad till aktuella frågor i forskningsfältet.

Tidskriften utges med stöd från Torsten Amundssons fond och med tidskriftsstöd från Vetenskapsrådet.

Sedan 2016 har tidskriften lambda nordica sin akademiska hemvist på Centrum för Genusvetenskap. Chefredaktörer är Docent Jenny Björklund och Docent Ulrika Dahl, som också är ansvarig utgiverska och recensionsredaktör är Docent Ann-Sofie Lönngren.

Mer information om tidskriften finns på lambda nordicas hemsida.