Skriftserien Crossroads of Knowledge

Skriftserien Skrifter från Centrum för genusvetenskap/Crossroads of Knowledge har funnits sedan 2003. Från och med sommaren 2013 tog det internationella bokförlaget SPRINGER över våra engelskspråkiga böcker i skriftserien. 

Beställ böcker

Våra nya böcker kan beställas via vanliga internetbokhandlar och finns även i välsorterade bokhandlar. Alla böcker i serien finns i listan intill. Klicka på bokens titel för att få mer information om boken samt hur den kan beställas. Många av publikationerna finns också i fulltext i DiVA-portalen.

Skriftseriens nummer 1-13 och 15-18 beställs via publications@gender.uu.se. Observera att det utöver kostnaden för boken tillkommer en avgift för porto/frakt. Den extra kostnaden styrs av vikten på boken/böckerna.

Notera att nummer 14 i serien, boken Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring, nu endast finns som e-bok. 

Lista på böcker i skriftserien

1. Limitation and liberation: Women writers and the politics of genre

2. Dialoger mellan kön och genus

3. I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I

4. Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och kropp

5. Spegel, gravsten eller spjutspets

6. Discussions on biology: Gender scholars talk about bodily matters

7. Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV

8. Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

9. Body claims

10. Investigating human/animal relations in science, culture and work

11. Alice Lyttkens i och om 1930-talet

12. Normality/normativity

13. Gender and the war on terrorism. The justification of war in a post-9/11 perspective

14. Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring

15. Never mind the gap! Gendering science in transgressive encounters

16. Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik

17. Animal movements - moving animals. Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters

18. G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik

19. Transforming substance - gender in material sciences

20. Challenging popular myths of sex, gender and biology

21. Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

22. Bodies, boundaries and vulnerabilities. Interrogating social, cultural and political aspects of embodiment

23. Illdisciplined gender engaging questions of nature/culture and transgressive encounters

24. Critical perspectives on masculinities and relationalities. In relation to what?

25. Gender in transnational knowledge work

26. Lou Sullivan diaries (1970-1980) and theories of sexual embodiment

27. Close Relations: Family, Kinship, and Beyond

Senast uppdaterad: 2021-11-12