Alice Lyttkens i och om 1930 talet

11. Alice Lyttkens i och om 1930 talet.
Heggestad, Eva (2009) (191 s.) 150 kr

Under 1930-talet aktualiserades en rad frågor som rörde kvinnans ställning. Var hennes plats i hemmet eller i yrkeslivet? Fanns det en möjlighet att förena dessa verksamhetsfält? Alice Lyttkens skrev under 1930-talet sex romaner, där hon placerar sina protagonister i korselden av tidens frågor. Men decenniet återkommer också i hennes senare produktion, både i romaner skrivna ca 30 senare, då hon kommit att inta positionen som en mer renodlad underhållningsförfattare, och i hennes memoarer, i vilka hon skildrar sina egna upplevelser av 1930-talet.

I denna bok diskuterar och jämför Eva Heggestad Alice Lyttkens olika skildringar av 1930-talet. Förutom hennes uppfattning i kvinnofrågan, behandlas frågor som rör genreanpassning och återbruk. Men också Lyttkens egen ställning i 1930-talet tas upp. Hur mottogs hennes romaner av kritiken? Hur fungerade hennes kontakter med förlaget? Vilken betydelse hade hennes man för hennes  framgångsrika författarkarriär? Vid sidan av Alice Lyttkens romaner och memoarer bygger boken även på ett stort recensionsmaterial och på hennes korrespondens med maken Yngve Lyttkens och Bonnierförlaget. 

Boken recenserad av Ingeborg Hennel, BTJ-häftet 22: "... Framställningen är lika läsarvänlig som välformulerad. Boken är ett angeläget bidrag till förståelsen av Alice Lyttkens och av hennes emancipationsprojekt som ett litteratursociologiskt intressant fenomen.".

BESTÄLL BOKEN