Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

21. Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst
Häyrén Weinestål, Anneli, Berg, Henrik & Bondestam, Fredrik (2014) Makadam

Brandmän. Är de machomän med tvättbräda och muskler av stål eller är de mjukisar och vardagshjältar? Vilka är de om man frågar dem, och vilka tror de att medborgarna tycker att de är? I den här boken studeras brandmäns uppfattningar om vad det innebär att vara brandman och om vilket sätt man måste vara brandman på för att vara en i laget, liksom uppfattningen hos elever som önskar bli brandmän i framtiden. I det dagliga arbetet aktiveras olika krav och förväntningar på beteenden och handlingar. Det innebär att olika sorters maskuliniteter utvecklas och det är inte alltid de man tror. Det talas oftare om brandmäns kalenderbilder än deras omsorg om, och nära relationer till, varandra. I studien av arbetslaget blir både omsorgen och exklusiviteten i att få vara med tydliga inslag i de maskuliniteter som aktiveras i såväl dagliga rutiner som utryckningssituationer.

BESTÄLL BOKEN via Adlibris

BESTÄLL BOKEN via Bokus