Dialoger mellan kön och genus

2. Dialoger mellan kön och genus.
Blomqvist, Martha (red.) (2005) (85 s.) 100 kr.

Under 2004 och 2005 arrangerade Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet seminarieserier på temat genus och naturvetenskap. I publikationen Dialoger mellan kön och genus har vi samlat sju föredrag av forskare som med olika utgångspunkter diskuterar relationen mellan biologiskt och socialt kön.

Medverkande författare: Måns Andersson, Martha Blomqvist, Kristina Eriksson, Tora Holmberg, Lars-Göran Johansson, Maja Larsson, Tobias Uller.

BESTÄLL BOKEN