Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik

16. Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik
Holmberg, Tora & Ideland, Malin (2010) (123 pp.) 150 kr; 15 EUR

Under senare år har vi i Sverige sett en viss minskning av djurförsök. Denna trend gäller dock inte produktionen av transgena djur, det vill säga djur som på olika sätt förändrats i arvsmassan, något som tvärtom ökar. Verksamheten skapar en rad frågeställningar. Det handlar om moraliska och andra dilemman som är en del av all försöksdjurshantering. Vi människor tar oss trots allt rätten att använda andra djur för att förbättra för oss själva. Men verksamheten skapar också vissa specifika och ibland svårhanterliga frågeställningar som hänger ihop med att djuren är genmodifierade, som oförutsägbara eller för djuret svåra konsekvenser av modifieringen. Transgena djur – framförallt är det möss som används – utmanar också en rad etablerade kulturella gränser; mellan olika arter, mellan vetenskap och teknologi samt mellan organism och uppfinning. I denna publikation, ett resultat från projektet Dilemman med transgena djur, undersöks hur forskare, djurförsökstekniker och ledamöter i djurförsöksetiska nämnder, hanterar dessa dilemman.

BESTÄLL BOKEN