Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

8. Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder.
Malmberg, Denise & Färm, Kerstin (2008) (171 s.) 150 kr

Vad gör polis och socialtjänst när personer med funktionshinder är, eller misstänks vara, utsatta för brott och övergrepp? Denise Malmberg och Kerstin Färm har undersökt hur sådana ärenden hanteras av myndigheter i tre kommuner av olika storlek. Studien bygger på enkätdata, intervjuer med tjänstemän och genomgång av olika dokument. Undersökningen visar att personer med funktionshinder idag är en dold grupp bland brottsoffer och att deras rättssäkerhet inte självklart kan garanteras. En slutsats som dras är att berörda myndigheter behöver bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar funktionshindrades risk att utsättas för brott och övergrepp. En annan är att medvetenheten behöver bli större om vad funktionshinder kan betyda i den rättsliga processen. I boken ges förslag på åtgärder för att synliggöra funktionshindrades brottsutsatthet och därigenom förbättra deras rättsliga situation.

BESTÄLL BOKEN